News

in response to the publication on Martijn N.

March 17, 2021

Op de "updates" pagina staan alle nieuwe berichten omtrent dit onderwerpen.


De publicatie in NRC en Het Parool over seksueel grensoverschrijdend gedrag door Martijn N., oud-student en relatie van AMFI, maakt heel veel los. Ook over AMFI.

Uit de reacties op social media en van studenten die ons direct hebben benaderd blijkt dat niet iedereen AMFI de afgelopen jaren als een veilige plek heeft beleefd. Dat raakt ons diep. Daarom hebben wij besloten om een onafhankelijk bureau in te schakelen om onderzoek te laten doen naar hoe wij onze cultuur op dit punt kunnen verbeteren. Daarnaast willen we graag persoonlijk in gesprek met iedereen die hierover iets kwijt wil. We hebben inmiddels een aantal mensen al een uitnodiging gestuurd voor een gesprek. Wil jij jouw ervaringen met ons delen, mail ons op amfi.mail@hva.nl, dan nodigen wij jou ook uit met ons te praten. Je kunt in je mail ook aangeven dat je liever met een externe vertrouwenspersoon spreekt.

AMFI betreurt het ten zeerste dat wij de signalen van studenten dat zij onze leeromgeving niet als veilig hebben ervaren, onvoldoende hebben opgepakt. Daarvoor bieden wij onze excuses aan. Met onder andere de bovengenoemde stappen nemen we de verantwoordelijkheid om de veiligheid op de korte termijn met concrete maatregelen te verbeteren.

Please find all new messages regarding this subject on the "updates" page.


The article published in the NRC and Het Parool about the sexual misconduct of Martijn N., former student and associate of AMFI, releases a lot of reactions. Those reactions include AMFI.

The reactions on social media and from students who approached us directly revealed that not everyone has experienced AMFI to be a safe environment. This affects us profoundly. That is why we have decided to bring in an independent agency to research how we can improve our culture in this respect. We also want to meet with anyone who would like to share their views on this subject. We have already invited several people for a meeting. If you would like to share your experiences with us, please reach out to us at amfi.mail@hva.nl, and we will invite you to sit down with us for a talk. You can also specify in your e-mail that you would prefer to speak with an external confidential adviser.

AMFI deeply regrets that we did not adequately address the signs from students that they did not perceive our educational environment as safe. We offer our sincerest apologies for this. Along with the aforementioned steps, we fully acknowledge and embrace the responsibility to improve the level of safety in the short term with concrete measures.