News

RUBEN JURRIËN WINS LICHTING 2022

September 06, 2022

Ruben Jurriën, a graduate of AMFI, won the 2022 Lichting fashion award on Friday 2 September. Each year, Lichting presents the best graduates of the seven Dutch fashion academies during Amsterdam Fashion Week. With his collection, Ruben was chosen by a panel of fashion professionals as the most promising talent of the Netherlands.

With his collection ‘Pak van Mijn Hart! (A Dutch saying that translates as ‘a burden lifted from my heart’ and the literal translation is ‘suit of my heart’) he won the Lichting 2022 award; a cash prize of €10.000,-, a show at Amsterdam Fashion Week and legal advice of Van Kaam IP, Media & Privacy.

The jury praised Ruben for both his authentic and sincere concept as well as his polished collection. “Ruben brings a fresh perspective into fashion with his childlike enthusiasm and innovative thinking. He spreads a message of love and positivity through a well-executed collection.”

Bild2

Celebrate inner child

AMFI spoke to Ruben about Lichting and his graduation collection: “I worked very hard on this, but the process was really worth it. I am proud of the development of my identity as a designer and the guidance I received. All of my years at AMFI came together in this final collection and my signature style."

Ruben describes his design style as Femboyant: “My style is about celebrating your inner child, living happy and flamboyant. I like to break the fashion rules and make my collection wearable for everyone. Classic garments that can be adapted to any size."

Digital designing

He digitally designed twenty graduation looks, of which he also made five physically. “I did the digital specialiation Hypercraft at AMFI, drawing digital patterns so that you can see what it looks like right away. Since all samples are digital you don't have any waste in the experimental phase of design. When I am satisfied with the digital design, I print my patterns."

With all senses

Lecturer Andrea Kristic accompanied Ruben during his graduation project: “Ruben designs with all his senses. He is a rebel with a cause but also one with a great heart. An example that it can all be more loving and playful in the fashion industry."

AMFI

AMFI, part of the Amsterdam University of Applied Science, is the largest fashion institute in the Netherlands. We guide students to become the designers of the future fashion industry and change it in a sustainable direction. AMFI is the only fashion institute in the Netherlands that covers the entire fashion chain in its education programme: From design and production to distribution and communication.

Note to editors:

For more information please contact Olivia Bijman – o.m.bijman@hva.nl – 0613216044

PHOTOS Lichting 2022 – Credits: Team Peter Stigter


Dutch:

Ruben Jurriën, afgestudeerd aan AMFI, heeft op vrijdag 2 september de modeprijs Lichting 2022 gewonnen. Lichting presenteert elk jaar de beste afstudeerders van de zeven Nederlandse mode-academies tijdens Amsterdam Fashion Week. Met zijn collectie is Ruben door een panel van modeprofessionals verkozen tot het meest veelbelovende talent van Nederland.

Ruben Jurriën won met zijn collectie ‘Pak van Mijn Hart!’ de Lichting 2022-award ter waarde van €10.000,-, een eigen show tijdens Amsterdam Fashion Week én juridische begeleiding van Van Kaam IP, Media & Privacy. De jury prees Ruben om zowel zijn authentieke en oprechte concept als zijn gepolijste collectie. “Ruben brengt een frisse wind in de mode met zijn kinderlijke enthousiasme en innovatieve denkwijze. Hij verspreidt een boodschap van liefde en positiviteit door middel van een goed uitgevoerde collectie.”

Innerlijk kind vieren

AMFI sprak Ruben over Lichting en zijn afstudeercollectie: “Ik heb hier keihard aan gewerkt, maar het proces was echt de moeite waard. Ik ben trots op de ontwikkeling van mijn identiteit als ontwerper en de begeleiding die ik hierbij kreeg. Alle jaren bij AMFI kwamen samen in deze collectie en mijn kenmerkende stijl.”

Ruben omschrijft zijn ontwerpstijl als Femboyant: “Mijn stijl gaat over het vieren van je innerlijke kind, gelukkig en flamboyant leven. Ik doorbreek graag de moderegels en wil mijn collectie voor iedereen draagbaar maken. Klassieke kleding die kan worden aangepast aan elke maat.”

Digitaal ontwerpen

Hij ontwierp voor zijn afstuderen maar liefst twintig looks digitaal, waarvan hij er vijf ook fysiek maakte. “Ik heb op AMFI de digitale specialisatie Hypercraft gedaan, waarbij je digitaal patronen tekent zodat je meteen ziet hoe het eruit ziet. Omdat alle samples digitaal zijn heb je geen afval in de experimentele fase van het ontwerpen. Wanneer ik uiteindelijk tevreden ben met het digitale ontwerp print ik mijn patronen uit.”

Met alle zintuigen

Docent Andrea Kristic begeleidde Ruben tijdens zijn afstudeertraject: “Ruben ontwerpt met al zijn zintuigen. Hij is een rebel with a cause maar ook één met een groot hart. Een voorbeeld dat het allemaal liefdevoller en speelser kan in de mode-industrie.”

AMFI

AMFI, onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam, is het grootste mode-instituut van Nederland. We begeleiden studenten de vormgevers te worden van de toekomstige mode-industrie, en deze te veranderen in duurzame richting.

AMFI is het enige mode-instituut in Nederland dat in haar onderwijsprogramma de volledige modeketen behandelt: van ontwerp en productie tot distributie en communicatie.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Olivia Bijman – o.m.bijman@hva.nl – 0613216044

Beeldlink Lichting 2022 – Credits: Team Peter Stigter